Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre - ABT


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]    [ 2007 ]    [ 2006 ]    
Kết Quả Kinh Doanh Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2016 Q4 2015
Doanh Thu Thuần 84,960 119,584 117,135 100,426 116,482
Giá Vốn Hàng Bán 75,489 97,241 97,720 76,751 98,264
Lợi Nhuận Gộp 9,471 22,343 19,415 23,675 18,218
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 2,161 2,379 2,070 9,299 4,792
     Trong đó: Chi phí lãi vay 1,255 2,234 2,014 983 917
Chi phí bán hàng 4,037 5,342 5,135 3,794 6,603
Chi phí quản lý doanh nghiệp 734 2,965 2,969 2,139 2,795
Tổng Chi phí hoạt động 6,932 10,686 10,174 15,232 14,190
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 7,113 6,069 5,785 3,682 6,628
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 9,652 17,726 15,026 12,124 10,656
Lợi nhuận khác -360 4 -3 -22 -861
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 9,292 17,730 15,023 12,102 9,795
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 1,440 2,165 1,524 1,266 -3,004
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 160 N/A -79 N/A 338
Lợi ích của cổ đông thiểu số N/A N/A N/A N/A N/A
Tổng Chi phí lợi nhuận 1,600 2,165 1,445 1,266 -2,666
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 7,691 15,565 13,579 10,836 12,460
Khối Lượng 11,558,307 11,558,307 11,558,307 11,558,307 11,558,307
Giá Cuối Kỳ 42.0 44.4 43.9 44.7 43.3
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
4,124
(4,124)
4,537
(4,537)
4,704
(4,704)
5,010
(5,010)
5,839
(5,839)
PE 10.2 9.8 9.3 8.9 7.4
Giá Sổ Sách 36 35.6 36.7 35.5 35.1

 

Thủy Sản:    VHC    SEA    HVG    DAT    SSN    ABT    FMC    ANV    AGF    SJ1    ACL    SPH    AAM    TS4    SPD    SNC    BLF    CMX    ICF    NGC
Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357