Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu - ACB


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]    [ 2007 ]    [ 2006 ]    
Kết Quả Kinh Doanh Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2016 Q4 2015
Doanh Thu Thuần 1,946,263 1,656,977 1,707,079 1,581,570 1,654,858
Giá Vốn Hàng Bán 4,556,524 4,142,504 4,014,125 3,735,096 3,688,052
Lợi Nhuận Gộp -2,610,261 -2,485,527 -2,307,046 -2,153,526 -2,033,194
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 164,724 22,006 48,290 61,265 116,576
     Trong đó: Chi phí lãi vay N/A N/A N/A N/A N/A
Chi phí bán hàng 379,873 319,368 306,181 268,709 286,065
Chi phí quản lý doanh nghiệp 1,188,704 1,243,131 1,171,007 1,075,047 731,574
Tổng Chi phí hoạt động 1,733,301 1,584,505 1,525,478 1,405,021 1,134,215
Doanh thu hoạt động
Thu nhập từ hoạt động dịch vụ 283,797 236,381 222,933 201,271 209,454
Lãi/Lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối 79,600 51,701 56,231 42,564 64,925
Lãi/Lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh 74,570 7,608 -6,090 -4,005 -40,577
Lãi/Lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư -283,755 -140,336 -278,268 -183,604 -993,182
Thu nhập từ hoạt động khác 157,297 32,838 35,098 59,947 114,666
Thu nhập từ hoạt động góp vốn mua cổ phần 8,601 5,945 10,264 1 10,500
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 320,110 194,137 40,168 116,174 -634,214
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 1,077,669 607,983 576,240 622,697 289,070
Lợi nhuận khác -654,940 -192,153 -137,047 -233,447 -65,465
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 422,729 415,830 439,193 389,250 223,605
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành -94,372 -82,008 -86,474 -78,974 -47,921
Chi phí thuế TNDN hoãn lại N/A N/A N/A N/A N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số N/A N/A N/A N/A N/A
Tổng Chi phí lợi nhuận -94,372 -82,008 -86,474 -78,974 -47,921
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 328,357 333,822 352,719 310,276 175,684
Khối Lượng 909,780,511 909,780,511 909,780,511 909,780,511 909,780,511
Giá Cuối Kỳ 17.6 16.6 17.3 16.6 18
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
1,324
(1,324)
1,171.8
(1,289)
1,121.8
(1,234)
1,059.1
(1,165)
1,029.1
(1,132)
PE 13.3 12.9 14 14.3 15.9
Giá Sổ Sách 14.1 13.7 13.4 13.1 12.8

 

Ngân hàng- Bảo hiểm:    VCB    CTG    BID    BVH    MBB    ACB    STB    EIB    VIB    SHB    PVI    BIC    VNR    BMI    PTI    PGI    NVB    ABI    BLI
Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357