Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần bê tông BECAMEX - ACC


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]    
Kết Quả Kinh Doanh Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2016 Q4 2015
Doanh Thu Thuần 110,269 94,481 104,784 92,566 125,003
Giá Vốn Hàng Bán 85,046 73,136 74,942 68,042 96,466
Lợi Nhuận Gộp 25,223 21,345 29,842 24,524 28,537
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 77 313 3,508 256 1,644
     Trong đó: Chi phí lãi vay 276 313 205 256 N/A
Chi phí bán hàng 5,134 5,136 5,761 3,966 4,833
Chi phí quản lý doanh nghiệp 5,601 5,593 7,173 5,355 5,369
Tổng Chi phí hoạt động 10,812 11,042 16,442 9,577 11,846
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 135 99 373 253 79
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 14,547 10,402 13,773 15,200 16,770
Lợi nhuận khác 245 6 1 226 190
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 14,792 10,407 13,774 15,426 16,960
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 2,695 1,596 3,240 1,955 1,613
Chi phí thuế TNDN hoãn lại N/A N/A 42 N/A N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số 945 663 1,179 773 60
Tổng Chi phí lợi nhuận 3,640 2,259 4,461 2,728 1,673
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 11,152 8,149 9,313 12,698 15,287
Khối Lượng N/A N/A N/A N/A N/A
Giá Cuối Kỳ 31 32.6 26.9 24.7 22.3
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
N/A
(N/A)
N/A
(N/A)
N/A
(N/A)
N/A
(N/A)
N/A
(N/A)
PE N/A N/A N/A N/A N/A
Giá Sổ Sách N/A N/A N/A N/A N/A

 

Vật Liệu Xây Dựng:    VCS    HT1    VGC    BCC    NNC    CTI    VHL    CVT    BTS    VTV    DHA    VIT    HOM    ACC    PX1    HVX    DIC    HCC    CLH    CQT
Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357