Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Nam Việt - ANV


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]    [ 2007 ]    [ 2006 ]    
Kết Quả Kinh Doanh Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2016 Q4 2015
Doanh Thu Thuần 756,944 726,401 764,850 576,332 686,983
Giá Vốn Hàng Bán 668,068 626,172 661,515 507,372 572,886
Lợi Nhuận Gộp 88,875 100,229 103,335 68,960 114,097
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 27,694 17,748 22,170 21,582 29,622
     Trong đó: Chi phí lãi vay 19,059 17,170 20,592 19,442 21,944
Chi phí bán hàng 40,522 32,719 36,942 25,607 41,588
Chi phí quản lý doanh nghiệp 23,540 29,336 67,885 13,477 16,606
Tổng Chi phí hoạt động 91,756 79,803 126,997 60,666 87,816
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 7,526 4,046 21,320 7,807 9,708
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 1,897 138,126 -116,869 16,100 -29,731
Lợi nhuận khác 1,453 -2,017 -1,062 -8,790 1,083
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 3,349 136,110 -117,931 7,310 -28,648
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 678 13,525 -1,472 1,817 -2,943
Chi phí thuế TNDN hoãn lại -105 N/A 735 N/A -420
Lợi ích của cổ đông thiểu số -92 -1,191 -4,726 -1 6
Tổng Chi phí lợi nhuận 481 12,334 -5,463 1,816 -3,357
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2,869 123,776 -112,468 5,494 -25,291
Khối Lượng 65,605,250 65,605,250 65,605,250 65,605,250 65,605,250
Giá Cuối Kỳ 5.6 7.2 6.7 7.8 8
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
300
(300)
-129
(-129)
-1,871
(-1,871)
-67
(-67)
68
(68)
PE 18.5 -55.8 -3.6 -116.4 117.7
Giá Sổ Sách 20 19.9 18 19.8 19.8

 

Thủy Sản:    VHC    SEA    HVG    DAT    SSN    ABT    FMC    ANV    AGF    SJ1    ACL    TS4    AAM    SPH    SPD    SNC    BLF    CMX    ICF    NGC
Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357