Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương - APS


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]    [ 2007 ]    
Kết Quả Kinh Doanh Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2016 Q4 2015
Doanh thu hoạt động chứng khoán
Doanh thu môi giới chứng khoán cho nhà đầu tư 1,865 2,420 2,632 2,548 2,996
Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn 2,175 1,587 16,216 1,116 3,762
Doanh thu hoạt động uỷ thác đấu giá N/A 204 -260 260 N/A
Doanh thu bảo lãnh phát hành N/A N/A N/A N/A N/A
Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán N/A N/A N/A N/A N/A
Doanh thu tư vấn đầu tư chứng khoán cho nhà đầu tư 4,913 323 3,203 N/A 561
Doanh thu lưu ký chứng khoán cho nhà đầu tư 218 114 -573 1,191 235
Hoàn nhập dự phòng và các khoản trích trước N/A N/A N/A N/A N/A
Doanh thu khác 28 N/A N/A N/A 3,548
Doanh thu cho thuê tài sản, sử dụng thiết bị, sử dụng thông tin N/A N/A N/A N/A N/A
Các khoản giảm trừ doanh thu 4,913 323 3,203 N/A N/A
Doanh Thu Thuần 10,589 6,818 23,858 8,205 11,101
Giá Vốn Hàng Bán 6,019 4,265 16,575 5,876 5,910
Lợi Nhuận Gộp N/A N/A N/A N/A 5,191
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính N/A N/A N/A N/A N/A
     Trong đó: Chi phí lãi vay N/A N/A N/A N/A N/A
Chi phí bán hàng -293 -970 14,261 3,574 N/A
Chi phí quản lý doanh nghiệp 3,651 3,133 3,388 3,290 2,657
Tổng Chi phí hoạt động 3,358 2,163 17,649 6,864 2,657
Tổng doanh thu hoạt động tài chính N/A N/A N/A N/A N/A
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -1,059 -13,620 10,997 832 2,534
Lợi nhuận khác N/A N/A N/A N/A N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 1,337 81 4,354 -3,582 2,534
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành N/A N/A N/A N/A N/A
Chi phí thuế TNDN hoãn lại N/A N/A N/A N/A N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số N/A N/A N/A N/A N/A
Tổng Chi phí lợi nhuận 0 0 0 0 0
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 1,337 81 4,354 -3,582 2,534
Khối Lượng 39,000,000 39,000,000 39,000,000 39,000,000 39,000,000
Giá Cuối Kỳ 2.3 2.6 2.8 2.9 3
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
56
(56)
87
(87)
89
(89)
44
(44)
164
(164)
PE 41.1 29.9 31.5 65.9 18.3
Giá Sổ Sách 9.3 9.3 9.3 9.2 9.3

 

Chứng Khoán:    SSI    HCM    VND    FTS    BVS    BSI    SHS    MBS    AGR    CTS    VDS    TVS    VIX    IVS    PSI    WSS    SBS    HAC    APS    TVB




Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357