Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang - DGC


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    
Kết Quả Kinh Doanh Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2016 Q4 2015
Doanh Thu Thuần 796,689 636,922 589,957 598,495 653,397
Giá Vốn Hàng Bán 705,090 537,116 471,920 488,579 525,727
Lợi Nhuận Gộp 91,599 99,807 118,038 109,916 127,670
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 10,089 1,633 4,778 2,486 12,055
     Trong đó: Chi phí lãi vay 1,693 1,124 1,423 1,241 1,478
Chi phí bán hàng 39,502 32,171 31,880 27,262 37,434
Chi phí quản lý doanh nghiệp 12,112 11,811 10,091 8,973 9,099
Tổng Chi phí hoạt động 61,703 45,615 46,749 38,721 58,588
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 9,111 6,536 7,912 7,780 6,624
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 63,387 84,199 99,912 89,734 92,175
Lợi nhuận khác -248 615 65 N/A -120
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 63,140 84,814 99,977 89,734 92,055
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 7,580 4,990 5,604 5,118 6,018
Chi phí thuế TNDN hoãn lại N/A 26 -23 42 8
Lợi ích của cổ đông thiểu số 9,342 17,991 25,455 25,151 24,040
Tổng Chi phí lợi nhuận 16,922 23,007 31,036 30,311 30,066
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 46,218 61,807 68,942 59,422 61,988
Khối Lượng 50,008,875 50,008,875 42,209,132 42,209,132 42,209,132
Giá Cuối Kỳ 41.5 57.3 42.3 36.9 41.9
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
4,727
(4,727)
5,042
(5,042)
5,500.6
(6,517)
5,424.6
(6,427)
5,284.5
(6,261)
PE 8.8 11.4 6.5 5.7 6.7
Giá Sổ Sách 27.2 26.1 24.5 24.0 24.6

 

Dược Phẩm / Y Tế / Hóa Chất:    DHG    TRA    DMC    IMP    DGC    DGL    VFG    CSV    DCL    OPC    PMC    DHT    VPS    HAI    JVC    VMD    UPH    LDP    DP3    NDC
Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357