Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Mirae - KMR


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]    [ 2007 ]    [ 2006 ]    
Kết Quả Kinh Doanh Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2016 Q4 2015
Doanh Thu Thuần 30,592 108,474 149,304 76,076 40,818
Giá Vốn Hàng Bán 30,172 86,521 116,186 61,495 32,954
Lợi Nhuận Gộp 420 21,953 33,118 14,580 7,864
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 2,740 1,779 2,130 1,603 2,347
     Trong đó: Chi phí lãi vay 2,979 1,737 1,772 1,498 2,889
Chi phí bán hàng 3,617 5,969 7,719 3,528 3,241
Chi phí quản lý doanh nghiệp 5,567 6,970 9,227 6,516 9,699
Tổng Chi phí hoạt động 11,924 14,718 19,076 11,647 15,287
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 1,685 -88 589 75 2,031
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -9,819 7,147 14,631 3,008 -5,391
Lợi nhuận khác 1,345 -94 -1,685 154 -150
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -8,474 7,053 12,946 3,162 -5,541
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 760 N/A 4,010 N/A N/A
Chi phí thuế TNDN hoãn lại N/A N/A N/A N/A N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số N/A N/A N/A N/A N/A
Tổng Chi phí lợi nhuận 760 0 4,010 0 0
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp -9,234 7,053 8,937 3,162 -5,541
Khối Lượng 48,881,443 48,881,443 48,881,443 48,881,443 48,881,443
Giá Cuối Kỳ 4.9 5.5 5.9 4.4 4.5
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
203
(203)
278
(278)
438
(438)
340
(340)
115
(115)
PE 24.3 19.6 13.5 12.9 39.1
Giá Sổ Sách 10.6 10.8 10.7 10.5 10.5

 

Sản Xuất - Kinh doanh:    VGT    TLG    VGG    DQC    PAC    SAM    NSC    LIX    RAL    TCM    TTF    SSC    GDT    TIX    EVE    DHC    NET    SHI    GMC    TNG
Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357