Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Nam Định - NDF


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    
Kết Quả Kinh Doanh Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2016 Q4 2015
Doanh Thu Thuần 15,787 9,723 13,950 9,456 11,190
Giá Vốn Hàng Bán 17,489 12,440 13,282 8,963 10,233
Lợi Nhuận Gộp -1,702 -2,717 668 492 957
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 360 288 194 186 448
     Trong đó: Chi phí lãi vay 360 288 194 186 185
Chi phí bán hàng 45 24 96 72 85
Chi phí quản lý doanh nghiệp 773 511 737 403 751
Tổng Chi phí hoạt động 1,178 823 1,027 661 1,284
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 82 130 285 89 6
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -2,798 -3,410 -74 -79 -321
Lợi nhuận khác 227 15 169 N/A 148
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -2,571 -3,395 95 -79 -173
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành N/A N/A 5 N/A N/A
Chi phí thuế TNDN hoãn lại N/A N/A N/A N/A N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số N/A N/A N/A N/A N/A
Tổng Chi phí lợi nhuận 0 0 5 0 0
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp -2,571 -3,395 90 -79 -173
Khối Lượng 7,853,800 7,853,800 7,853,800 7,853,800 7,853,800
Giá Cuối Kỳ 2.4 2.3 3.3 4.6 2.7
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
-758
(-758)
-453
(-453)
-19
(-19)
-16
(-16)
5
(5)
PE -3.2 -5.1 -173.7 -287.5 540
Giá Sổ Sách 11.6 10.1 10.5 10.5 10.5

 

Thực Phẩm:    VNM    SAB    MSN    MCH    QNS    BHN    KDC    SBT    VCF    GTN    VSN    VOC    BHS    DBC    BBC    SLS    TAC    SMB    CMF    LSS
Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357