Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam - PAC


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]    [ 2007 ]    [ 2006 ]    
Kết Quả Kinh Doanh Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2016 Q4 2015
Doanh Thu Thuần 603,327 552,165 592,883 542,532 540,147
Giá Vốn Hàng Bán 446,282 496,076 486,300 467,572 456,079
Lợi Nhuận Gộp 157,046 56,089 106,583 74,960 84,068
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 12,167 3,719 2,705 5,562 3,586
     Trong đó: Chi phí lãi vay 3,729 3,445 3,024 3,511 3,431
Chi phí bán hàng 73,821 15,375 48,182 35,803 39,943
Chi phí quản lý doanh nghiệp 24,740 5,738 24,354 10,450 10,374
Tổng Chi phí hoạt động 110,728 24,832 75,241 51,815 53,903
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 8,263 7,750 4,166 6,703 6,088
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 54,579 39,007 35,510 29,848 36,253
Lợi nhuận khác 378 783 -111 378 -1,872
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 54,957 39,790 35,399 30,227 34,381
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 24,418 6,318 6,737 8,324 7,415
Chi phí thuế TNDN hoãn lại -8,853 1,569 518 N/A 2,325
Lợi ích của cổ đông thiểu số N/A N/A N/A N/A N/A
Tổng Chi phí lợi nhuận 15,565 7,887 7,255 8,324 9,740
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 39,392 31,903 28,144 21,903 24,641
Khối Lượng 46,475,609 46,475,609 30,985,195 30,622,383 30,622,383
Giá Cuối Kỳ 32.4 39.4 37.1 21.2 21.0
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
2,611
(2,611)
2,293
(2,293)
2,005.4
(3,008)
1,997.1
(3,031)
1,947.0
(2,955)
PE 12.4 17.2 12.3 7 7.1
Giá Sổ Sách 12.2 11.6 11.6 11.3 10.9

 

Sản Xuất - Kinh doanh:    VGT    TLG    VGG    DQC    PAC    SAM    NSC    LIX    RAL    TCM    TTF    SSC    GDT    TIX    EVE    DHC    NET    SHI    GMC    TNG
Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357