Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex - PVC - PVV


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]    
Kết Quả Kinh Doanh Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2016 Q4 2015
Doanh Thu Thuần 110,018 22,035 25,564 24,163 196,070
Giá Vốn Hàng Bán 91,253 23,057 21,705 22,896 157,177
Lợi Nhuận Gộp 18,764 -1,022 3,858 1,267 38,893
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 9,881 7,593 7,586 7,809 1,685
     Trong đó: Chi phí lãi vay 9,632 7,493 7,533 7,767 1,538
Chi phí bán hàng 1,240 470 697 338 2,875
Chi phí quản lý doanh nghiệp 5,700 6,044 5,565 4,679 5,282
Tổng Chi phí hoạt động 16,821 14,107 13,848 12,826 9,842
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 123 1,797 1,781 1,795 1,855
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 2,067 -13,331 -8,208 -9,764 30,905
Lợi nhuận khác -4,205 -1,604 -1,541 -341 355
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -2,138 -14,935 -9,749 -10,105 31,260
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 1,334 709 -877 233 5,643
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 496 -551 -73 -211 845
Lợi ích của cổ đông thiểu số -376 569 70 -226 -428
Tổng Chi phí lợi nhuận 1,454 727 -880 -204 6,060
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp -3,591 -15,662 -8,869 -9,900 25,201
Khối Lượng 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
Giá Cuối Kỳ 1.2 1.5 2.1 2.6 3
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
-1,267
(-1,267)
-308
(-308)
-327
(-327)
-233
(-233)
163
(163)
PE -1.0 -4.9 -6.4 -11.2 18.4
Giá Sổ Sách 5.5 6.8 7.3 6.7 7

 

Đầu tư xây dựng:    CII    LGC    ASM    HUT    BCI    VCP    VNE    THG    C32    HTI    CTX    SDU    CSC    LHC    BCE    VSI    PXL    LAI    ICN    PTC
Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357