Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Chứng khoán IB - VIX


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]    
Kết Quả Kinh Doanh Q3 2016 Q2 2016 Q1 2016 Q4 2015 Q3 2015
Doanh thu hoạt động chứng khoán
Doanh thu môi giới chứng khoán cho nhà đầu tư 4,141 5,035 4,964 3,178 2,215
Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn 14,542 19,168 30,401 60,624 24,134
Doanh thu hoạt động uỷ thác đấu giá N/A -672 672 N/A 2
Doanh thu bảo lãnh phát hành N/A 1,378 1,634 8,455 N/A
Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán 57 N/A N/A N/A N/A
Doanh thu tư vấn đầu tư chứng khoán cho nhà đầu tư 619 5,436 N/A -2,018 4,043
Doanh thu lưu ký chứng khoán cho nhà đầu tư 430 -1,451 2,706 164 700
Hoàn nhập dự phòng và các khoản trích trước N/A N/A N/A N/A N/A
Doanh thu khác 1,491 413 76 5,314 5,528
Doanh thu cho thuê tài sản, sử dụng thiết bị, sử dụng thông tin N/A 1,378 1,634 N/A N/A
Các khoản giảm trừ doanh thu 619 5,436 N/A N/A N/A
Doanh Thu Thuần 30,465 46,393 46,996 75,717 36,622
Giá Vốn Hàng Bán 16,233 27,527 19,232 3,863 26,028
Lợi Nhuận Gộp N/A N/A N/A 71,854 10,594
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính N/A N/A N/A N/A N/A
     Trong đó: Chi phí lãi vay N/A N/A N/A N/A N/A
Chi phí bán hàng 11,998 21,832 15,258 N/A N/A
Chi phí quản lý doanh nghiệp 7,265 7,480 6,713 8,438 5,544
Tổng Chi phí hoạt động 19,263 29,312 21,971 8,438 5,544
Tổng doanh thu hoạt động tài chính N/A N/A N/A N/A N/A
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 3,534 8,188 -1,443 63,416 5,050
Lợi nhuận khác N/A N/A N/A 1,296 2,442
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 1,640 12,413 21,261 64,712 7,492
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 30 882 4,517 11,645 1,717
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 30 882 4,517 11,645 1,717
Lợi ích của cổ đông thiểu số 380 72 -331 2,304 -48
Tổng Chi phí lợi nhuận 440 1,836 8,703 25,594 3,386
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 1,230 11,460 17,075 50,763 5,823
Khối Lượng 70,100,165 66,762,297 66,762,297 66,762,297 60,693,000
Giá Cuối Kỳ 5.7 6.9 6.7 6.1 7.2
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
1,149
(1,149)
1,214.3
(1,275)
1,234.3
(1,296)
1,016.2
(1,067)
976.6
(1,128)
PE 5.0 5.4 5.2 5.7 6.4
Giá Sổ Sách 11 11.5 11.3 11.1 10.3

 

Chứng Khoán:    SSI    HCM    VND    FTS    BVS    BSI    SHS    MBS    AGR    VDS    CTS    TVS    VIX    IVS    PSI    WSS    SBS    HAC    APS    HBS
Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357